Интернет-клуб

  • Kopijas €0,15
  • Izdruka €0,15
  • Internets 20min €0,50 / 30min = €0,80 / 1h = €1 / 1,5h = €1,50 /2st = €2 / 3h = €2,50
  • Skanēšana €0,50
  • Datorspēles
  • Interneta lapu izstrāde
  • Interneta lapu hostings (uzturēšana)