Birojnīca

  • Kopijas €0,15/lapa
  • Izdruka €0,15/lapa
  • Internets  €1/stunda ( min €0,50 )
  • Skanēšana €0,50
  • Interneta lapu izstrāde
  • Interneta lapu hostings (uzturēšana)