Kursi un apmācība Atlaides!!!

Uzņēmējdarbības uzsākšana = 24st.

  • Biznesa plāna izveide = 8st.
  • Komercdarbība un nodokļi = 24st.
  • Mājsaimn. un ģimenes budžets = 8st.
  • Kā jaunietim pelnīt? = 8st.
  • Mājsaimn. un ģimenes budžets = 8st.
  • Komercdarbība un nodokļi = 8st.
  • Ievads komercdarbības uzsākš. = 8st.
  • Ilgstoša bezdarba ietekme = 8st.
  • Meklējot darbu ārpus Latvijas = 5st.
  • Tīkla mārketings = 8st.

Dokumentu pārvaldība=110 stundas

Sekretāra ABC=32 stundas

Personāllietu arhīvs=32 stundas

Darba un vides aizsardzība=26 stundas

Teiksma Kalniņa – Kalns RTL

T.+371 29837694

CV: CV 2020

Ģeogrāfija: tk_geografija

Prezentācijas: 26.03.18etika

darba lapas