Kursi un apmācība Atlaides!!!

Piedāvājam kursus tālmācībā caur Zoom vai klātienē Bauskas ielā 63, Rīga !!!


Piedāvāto kursu saraksts:

 • Biznesa plāna izveide
 • Komercdarbība un nodokļi
 • Mājsaimn. un ģimenes budžets
 • Kā jaunietim pelnīt?
 • Mājsaimn. un ģimenes budžets
 • Komercdarbība un nodokļi
 • Ievads komercdarbības uzsākš.
 • Ilgstoša bezdarba ietekme
 • Meklējot darbu ārpus Latvijas.
 • Tīkla mārketings
 • Dokumentu pārvaldība
 • Sekretāra ABC
 • Personāllietu arhīvs
 • Darba un vides aizsardzība

 

Teiksma Kalniņa – Kalns RTL T.+371 29837694